1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
2. Υπεύθυνη Δήλωση (Συμπληρώνεται στο γραφείο Πολιτικών Γάμων)
3. Για τους διαζευγμένους: Ληξιαρχική πράξη γάμου στην οποία να αναφέρεται η λύση του γάμου (από το ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του προηγούμενου Γάμου)
Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον υπάρχει θάνατος.
Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε ΜΙΑ ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (2 φύλλα της εφημερίδας, ένα για τον κάθε ενδιαφερόμενο).
Φωτοτυπία ταυτότητας και αποδεικτικό κατοικίας.

4. Για την παραλαβή της κάθε άδειας, απαιτείται παράβολο 15€ από δημόσιο ταμείο. Για την τέλεση Πολιτικού Γάμου, πρέπει να πληρωθεί τέλος 75€ για τους δημότες της Αθήνας και 100€ για τους μη δημότες. Το παραπάνω τέλος, πληρώνεται κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο γραφείο Πολιτικών Γάμων.


Από Δήμο σε Δήμο υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές όπως πχ. μπορεί να ζητηθεί λογαριασμός από ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας του τρέχοντος έτους, που να δείχνει την κατοικία σας.