1.Πιστοποιητικό γέννησης

(Μπορεί και να μην ζητηθεί, εξαρτάται από την αρχιεπισκοπή στην οποία ανήκει η ενορία σας)
Το πιστοποιητικό γέννησης το παίρνετε από το Δήμο στον οποίο ανήκει η οικογενειακή μερίδα των γονιών σας, αφού σε αυτήν ανήκετε έως ότου παντρευτείτε και ανοίξετε κοινή δική σας. Αν δεν είναι ο πρώτος σας γάμος, θα ανήκετε στη μερίδα  που ανοίχθηκε από τον προηγούμενο ή σε κάποια δική σας που ανοίχθηκε μετά το διαζύγιο. Αυτό το κάνετε ή πηγαίνοντας στο Δήμο σας, ή σε κάποιο ΚΕΠ.

2.Πιστοποιητικό αγαμίας

Εκδίδεται ξεχωριστά για τον κάθε ένα. Θα χρειαστείτε το πιστοποιητικό γέννησης, μια υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105, την ταυτότητα σας και δύο μάρτυρες. Εκδίδεται στην ενορία που ανήκει ο κάθε ένας. Οι μάρτυρες δεν πρέπει  να είναι συγγενείς πρώτου βαθμού μαζί σας, διότι καλούνται να δηλώσουν υπεύθυνα υπογράφοντας σε έντυπο που σας δίνουν από την ενορία ότι δεν είστε ήδη παντρεμένη / ος. Το ίδιο θα δηλώσετε κι εσείς σύμφωνα με τις οδηγίες του ιερέα με υπεύθυνη δήλωση, καθώς και ότι είναι ο πρώτος, η δεύτερος η ο τρίτος γάμος σας. Σε περίπτωση που είχατε προηγούμενο γάμο ο οποίος έληξε, θα πρέπει να έχετε μαζί σας το διαζευκτήριο. Θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας μερικά χρήματα (κέρματα) για τα χαρτόσημα που θα κολληθούν στα πιστοποιητικά.

3.Αγγελία Γάμου σε εφημερίδα

(Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω internet για μεγαλύτερη ευκολία.)
Στη συνέχεια θα πρέπει να δημοσιεύσετε την αναγγελία του γάμου σας, όπου θα πρέπει να αναγράφονται το  όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο,  ο τόπος γέννησης και ο τόπος κατοικίας του καθενός από το ζευγάρι, καθώς και η περιοχή στην  οποία θα γίνει ο γάμος. Η δημοσίευση πρέπει να γίνει σε φύλλο ημερήσιας εφημερίδας πανελλαδικής κάλυψης, όπου θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σε φόρμα που θα σας δοθεί στα γραφεία των αγγελιών.

4.Αγορά παράβολου από την εφορία

Προμηθευτείτε από την εφορία ένα παράβολο χαρτοσήμου για άδεια γάμου (θα σας προμηθεύσουν παράβολο ανάλογης αξίας – για το 2011 είναι 18 ευρώ). Θα σας χρειαστεί στην Αρχιεπισκοπή που ανήκει η ενορία σας.

5.Επικύρωση πιστοποιητικών αγαμίας στην Αρχιεπισκοπή της ενορίας που ανήκετε

Σειρά έχει η Αρχιεπισκοπή, στην οποία ανήκει η ενορία της κατοικίας σας, την οποία θα επισκεφτείτε αμέσως μετά, έχοντας μαζί σας ένα φύλλο της εφημερίδας με την αναγγελία του γάμου, τα πιστοποιητικά αγαμίας, τις ταυτότητές σας και φυσικά το παράβολο. Εδώ θα σας επικυρώσουν τα πιστοποιητικά αγαμίας. Ο καθένας θα το κάνει στην αντίστοιχη Αρχιεπισκοπή που ανήκει η ενορία που εξέδωσε το πιστοποιητικό αγαμίας ή και οι δύο μαζί στην περίπτωση που πρόκειται για την ίδια Αρχιεπισκοπή. Σε αυτή την περίπτωση να έχετε μαζί σας δύο φύλλα της εφημερίδας με την αγγελία του γάμου σας.

6.Προετοιμασία εγγράφων γάμου στην εκκλησία που θα γίνει ο γάμος

Ακολουθεί η εκκλησία που θα γίνει ο γάμος και εκεί ο ιερέας θα σας ετοιμάσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, τις άδειες και ότι άλλο χρειάζεται. Εδώ είναι και η στιγμή που θα υπογράψετε την αμετάκλητη δήλωση για τα επώνυμα των παιδιών σας.

7.Μετάβαση στην Αρχιεπισκοπή που ανήκει η εκκλησία που θα γίνει ο γάμος κι επιστροφή των εγγράφων στην εκκλησία

Μετά από αυτό μπορείτε αν θέλετε να αφήσετε με ένα μικρό κόστος να αποστείλει ο ιερέας τα έγγραφα στην Αρχιεπισκοπή που ανήκει η εκκλησία που θα γίνει το μυστήριο, ώστε να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά θέματα. Αν βέβαια θέλετε να είστε σίγουροι ότι θα ολοκληρωθούν όλα σωστά και να έχετε την πλήρη επίβλεψη, καλύτερα να πάτε εσείς ως εκεί και να πάρετε τις τελευταίες υπογραφές και επικυρώσεις. Τέλος επιστρέφετε τα αντίγραφα στην εκκλησία που θα γίνει το μυστήριο και εσείς είστε ελεύθεροι να συνεχίσετε με όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες που σας περιμένουν.