(για έναν full concept γάμο όπως λέμε και στα ελληνικά)

 

Πρόσθετα: Διαχείριση, συντονισμός και τακτοποίηση των ατόμων που θα έρθουν από αλλού.